Ocean

Dlaczego wody morskie są słone?

admin

Woda morska jest słona, ponieważ zawiera duże stężenie rozpuszczonych soli mineralnych osadzonych w rzekach, które wpływają do oceanów i mórz. Woda morska zawiera ona około 35 gramów soli na litr wody. Te sole mineralne powstają w wyniku erozji skał, które przez lata zalegały w morzu, powodując osiągnięcie przez nie wskaźnika zasolenia. Teoria ta została wprowadzona przez angielskiego naukowca Edmunda Halleya.

Proces ten zachodzi w momencie, gdy kwas węglowy obecny w wodzie deszczowej wejdzie w kontakt ze skałami. Ten związek chemiczny, który powstaje w wyniku zmieszania dwutlenku węgla z powietrza i wody, ma zdolność do erozji skał, na które spada. Powstałe jony są deponowane w rzekach, a następnie trafiają do mórz i oceanów, powodując zasolenie. Oprócz wspomnianego osadzania się zwietrzałych skał, istnieją inne wtórne zjawiska, które przyczyniają się do zasolenia wody morskiej, takie jak parowanie wody, wybuchy wulkanów, topnienie lodu i kominy hydrotermalne. Czy brzmi to zbyt skomplikowanie dla Twojego dziecka? Poznaj legendę dla dzieci: https://www.sztutowo24.pl/dlaczego-baltyk-jest-slony-interesujaca-legenda-dla-dzieci

Jaki jest skład chemiczny soli wody morskiej?

Sól z wody morskiej zawiera ponad 80 ze 118 pierwiastków układu okresowego, co czyni ją doskonałym zasobem mineralnym dla funkcjonowania organizmu człowieka. W niej można znaleźć:

  • Związki chemiczne takie jak chlor, sód, magnez, potas, brom, wapń, bor, stront i fluor.
  • Pierwiastki śladowe takie jak żelazo, mangan, miedź, jod, krzem i fosfor. Zooplankton i fitoplankton.

Czy wszystkie morza są jednakowo słone?

Stopień zasolenia morza będzie zależał od jego szerokości geograficznej. W przypadku obszarów chłodniejszych, takich jak Ocean Arktyczny, stężenie soli jest niższe w porównaniu do obszarów tropikalnych, takich jak Morze Karaibskie, ponieważ stężenie soli jest tam wyższe. Wynika to z odparowania wody przez energię słoneczną.

Podobnie w miejscach, gdzie często padają deszcze, poziom zasolenia jest niski, jak to ma miejsce w Bałtyku. Znajduje się tam obszary, gdzie skład wody to zaledwie 0,6% soli. Z drugiej strony, tam gdzie dopływ rzek jest niewielki, występuje wyższe zasolenie, jak to ma miejsce w Morzu Czerwonym.

Czy możliwe jest odsalanie wody morskiej?

Odsalanie odnosi się do procesu uzyskiwania wody pitnej ze słonej wody. Głównym celem odsalania wody morskiej jest pokrycie zapotrzebowania na ten surowiec w populacjach o utrudnionym dostępie do wody słodkiej. Chociaż dwie trzecie Ziemi pokryte jest wodą, tylko 1% nadaje się do spożycia przez ludzi, dlatego odsalanie jest niezbędne do zapewnienia tego istotnego zasobu.

Metoda odwróconej osmozy jest najczęściej wdrażaną na świecie metodą redukcji poziomu soli w wodzie. Odbywa się poprzez wywieranie ciśnienia na solankę w celu zgromadzenia rozpuszczonych cząsteczek soli w półprzepuszczalnej membranie.