Ocean

Jak powstaje tsunami?

admin

 

Od czasu do czasu ruchy sejsmiczne w morzu generują fale zwane tsunami. Tsunami to seria fal na oceanie spowodowana przemieszczeniem się dużej ilości wody.

Jak powstaje tsunami?

Ruchy sejsmiczne, wybuchy wulkanów i inne eksplozje podwodne (w tym detonacje, osunięcia ziemi, wybuchy lodowców, uderzenia meteorytów i inne zaburzenia) nad lub pod wodą mogą potencjalnie wywołać tsunami. W przeciwieństwie do zwykłych fal oceanicznych, które są generowane przez wiatr, lub fale pływowe, które są generowane przez grawitacyjne przyciąganie księżyca i słońca, tsunami jest generowane przez przemieszczanie się wody. Fale tsunami nie przypominają zwykłych prądów podwodnych ani fal oceanicznych, ponieważ ich długość fali jest znacznie większa.

Wpływ tsunami na wybrzeże

Duże tsunami mogą generować fale o wysokości kilkudziesięciu metrów. Chociaż wpływ tsunami jest ograniczony do obszarów przybrzeżnych, ich niszczycielska siła może być ogromna i dotyczyć całych basenów oceanicznych. Tsunami na Oceanie Indyjskim z 2004 r. było jedną z najbardziej śmiercionośnych klęsk żywiołowych w historii ludzkości. W 14 krajach graniczących z Oceanem Indyjskim zginęło co najmniej 230 000 osób. Czy w Polsce kiedykolwiek wystąpiło tsunami? Odpowiedź znajdziesz w tym wpisie: https://www.nieznanahistoria.pl/czy-w-polsce-bylo-kiedys-tsunami/

Starożytny grecki historyk Thucydides zasugerował w swojej Historii wojny peloponeskiej z V wieku p.n.e., że tsunami są związane z podwodnymi trzęsieniami ziemi. Jednak wiedza na temat tsunami pozostawała słaba aż do XX wieku i wciąż wiele kwestii pozostaje niezbadanych. Główne obszary obecnych badań obejmują ustalenie, dlaczego niektóre duże trzęsienia ziemi nie generują tsunami, podczas gdy mniejsze je generują; dokładne prognozowanie przejścia tsunami przez oceany; oraz przewidywanie, jak fale tsunami oddziałują na linie brzegowe.

Pływy mają silny wpływ na organizmy żyjące w strefie przybrzeżnej, dlatego muszą się one przystosować do bardzo gwałtownych zmian. Ponadto, niektóre wybrzeża, ze względu na swój kształt, tworzą silne prądy, gdy woda podnosi się i opada, niosąc piasek, osady i wzburzając dno morskie.