Grudziądz – piękny i stary

Grudziądz jest dziś rozpoznawany głównie dlatego, że jego zabytki z okresu średniowiecza znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego i są uważane za jedne z najbardziej cennych na Starym Kontynencie. Oczywiście nie oznacza to, że Grudziądz to tylko średniowiecze. To bardzo piękne miasto, niezwykle atrakcyjne turystycznie. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jest to jedno z najciekawszych miast całego Pomorza.Kiedy wjeżdżamy do starych części Grudziądza, to na planie pierwszym stoją średniowieczne mury. Grudziądz w okresie gotyku był bardzo znanym miastem, cenionym przez władyków i kupców. Bogactwo sprawiło, że trzeba było owego miasta bronić przed potencjalnymi grabieżcami. Mury i liczne baszty miały więc za zadanie bronienia miasta. Wciąż do dzisiejszych czasów zachowały się średniowieczne murowane spichlerze. Prezentują się wspaniale nad brzegiem Wisły. Na pewno można się tym niesamowitym pejzażu zakochać, widać tylko spichlerze gotyckie i Stare Miasto – zupełnie jak za czasów średniowiecza.Będąc w Grudziądzu koniecznie trzeba się wybrać na Zamkowe Wzgórze. Wprawdzie dziś już po XIII-wiecznym zamku krzyżackim zostały tylko ruiny, nie mniej będziemy mieli okazje poznać kawał historii związane z Polska i krzyżackim najeźdźcą.Z nieco nowszych zabytków rewelacyjnie do dzisiejszych czasów zachowała się miejscowa Cytadela zwana Grudziądzką Twierdzą. Jest to zespól rozmaitych umocnień i fortyfikacji z XVIII i XIX wieku, celem budowy owych umocnień było umocnienie pozycji militarnej na wypadek ataku Rosjan. W okresie wal napoleońskich owa twierdza miała bardzo ważne znaczenie strategiczne, podczas II Wojny Światowej pełniła ona rolę poligonu doświadczalnego dla hitlerowców.Nie można oczywiście zapomnieć o licznych budowlach sakralnych, tych również niemało figuruje w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków. Za najstarszy i najbardziej zajmujący zabytek z tej grupy uznaje się Kościół św. Mikołaja z XIII wieku. Sama budowla rzeczywiście robi wrażenie, znajduje się w starej części miasta, ulokowana jest ta świątynie pomiędzy wąskimi uliczkami Starówki.W tej świątyni znajdziemy także rozmaite malowidła ścienne jeszcze z gotyckiego okresu. Wedle specjalistów jest to szalenie ważny element sztuki tamtego okresu, cenny zabytek, który niestety z każdym rokiem ulega niszczeniu.W Grudziądzu znajdziemy jeszcze kilka innych świątyń, jakie były budowane począwszy od okresu średniowiecza i późnego gotyku, po renesans, barok i klasycyzm. Wszystkie one są zachwycające, cechuje ich nieskalana architektura minionych epok.Grudziądz jako miasto o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym i militarnych najpierw dla Krzyżaków zyskał wiele niesamowitych budowli typowych dla minionej epoki. Wiele z ich w idealnym stanie zachowało się do dnia dzisiejszego. Trzeba koniecznie zaplanować sobie weekendowy wypad do tego miasta. To bowiem jedna z najśliczniejszych miejscowości w kujawsko-pomorskim, siedlisko wspaniałych i zajmujących zabytków.

Ciechanów znanym miastem

Ciechanów? To miasto jest znane chyba każdemu Polakowi, z tym że nie jest to miejscowość znana turystycznie. Jest tam kilka atrakcji, ale wszystkie zabytki zgromadzone w tym mieście bądź jego okolicach są raczej mało znane i nie są obiektami, jakie chcieliby zobaczyć wszyscy. Oczywiście w żaden sposób Ciechanów nie może być umniejszany w naszych oczach, nie mniej jest wiele zdecydowanie bardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości w naszym kraju, toteż należy to uwzględnić w naszych wakacyjnych planach.Najbardziej wartościowa budowla wpisana w rejestr zabytków i o który szczególnie zabiera Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami są ruiny Zamku Książąt Mazowieckich pochodzący z okresu średniowiecza. Ta czternastowieczna budowla jest dość mocno zniszczona do dzisiejszych czasów zachowały się w zasadzie same ruiny z murami obronnymi na czele. Nie mniej ta tajemnicza budowla budzi respekt i pozwala na chwile zadymy, ci wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają do Ciechanowa właśnie po to, by owe ruiny obejrzeć na pewno mają okazję do wyobrażeń. Na podroż do czasów, jakich nie pamiętają nawet nasi dziadowie, do czasów, kiedy rycerstwo było największym orężem świata.Najstarszym obiektem w mieście jest grodzisko pochodzące prawdopodobnie już z VII wieku,w większość zachowanych ruin datuje się na wiek XI. To tak zwana Farska Góra. Niestety niewiele z tego grodziska dziś możemy obejrzeć, najlepiej zachowanym elementem jest dzwonnica, ta jednak pochodzi nie z okresu pierwszego osadnictwa, ale z końca XIX wieku.Jednym z najlepiej zachowanych obiektów z minionych wieków jest Kościół Narodzenia NMP dawniej będący kościołem farnym. Pochodzi on z początków XVI wieku i jest typowym reprezentantem późnogotyckiego stylu. Ten kościół na uwagę zasługuje przede wszystkim przez wzgląd na swoją bogata historię. Dwukrotnie bowiem podpalali tę świątynię Szwedzi podczas potopy, ale kościół nie uległ w wyniku pożarów wielkiemu zniszczeniu. W okresie wojen Napoleońskich sam marszałek nakazał swoim żołnierzom przebudować ten kościół na piekarnię zaopatrując wojska napoleońskie w pieczywo. Dopiero potem kościół odbudowano. Niestety nie zachowały się wartościowe zabytki z jego wnętrza, przez co klimat świątyni nieco traci.Charakterystyczna jest tez dzwonnica przylegająca do kościoła.Pięknie w Ciechanowie prezentuje się również Ratusz Miejski, który odrestaurowany stal się wizytówką tej miejscowości. Warto obejrzeć też Kamienicę Brudnickich, która bardziej przypomina pałac niźli klasyczną kamienicę.Ciechanów to znane miasto, ale znane nie ze swoich zabytków. Będąc w okolicy warto jednak sobie przypomnieć, że kilka obiektów chroni konserwator zabytków. A to oznacza, że są to obiekty wartościowe zarówno przez wzgląd na naszą historię, jak i kulturę. Poznać je więc należy. Sam w sobie Ciechanów jest dość dobrze oznakowany, toteż problemów ze znalezieniem zabytków nie będziemy mieli żadnych.

Tczew miastem pięknym i zabytkowym

Tczew to miasto o bardzo bogatej historii. Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że pierwsze osadnictwo a tych ziemiach miło miejsce już w okresie wpływów rzymskich, w latach 3000-1700 przed naszą erą. Pod koniec XII wieku pojawiły się natomiast pierwsze wzmianki o osadzie Tczew, prawa miejskie ta miejscowość uzyskała niespełna pięćdziesiąt lat później i powstała tutaj pierwsza na ziemiach polskich Rada Miejska.Najbardziej dramatyczne chwile Tczew przeżywał podczas II Wojny Światowej. Tutaj, zanim zostało zaatakowane Westerplatte niemieccy żołnierze uprowadzili pociągi i wzięli w niewole kolejarzy. Ci jednak wykazali się ogromną czujnością i nie dopuścili do przejęcia ważnego strategicznie wiaduktu kolejowego umożliwiającego przeprawę przez Wisłę. Ci sami kolejarze wraz z rodzinami zostali wymordowani w bestialski sposób w przeddzień wybuchu wojny.Sam Tczew to miasto, w jakim wiele obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. Na pewno pojawiając się w tym mieście będziemy mieli okazję obejrzeć wiele ciekawych miejsc. Niektóre pamiętające jeszcze czasy średniowiecza, inne młodsze, ale równie ważne z punktu widzenia historii.Co w Tczewie zobaczyć trzeba? Nie można ominąć przedwojennej Fabryki Maszyn Rolniczych Arkona, która podczas wojny pełniła funkcję obozu dla przesiedleńców. W murach tej fabryki doszło do wielu mordów na polskiej ludności. Sam obiekt w doskonałym stanie zachował się do dnia dzisiejszego, jest obecnie tam Muzeum Wisły.Z obiektów sakralnych warte poznania są przede wszystkim Farny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowany w XIII wieku. To bardzo charakterystyczna budowla, bo reprezentująca dość oryginalny nadwiślański gotyk, różniący się zresztą dość znaczne od budowli z tego okresu. To jeden z bardzo nielicznych kościołów tego typu w naszym kraju, poza nadwiślańskim wybrzeżem właściwie niespotykany. Sam wystrój wnętrza świątyni z kolei reprezentuje okres baroku. Staje się więc ten kościół jednym z największych i najbardziej interesujących zabytków Pomorza polskiego.Drugą świątynią, jakiej nie można nie obejrzeć będąc w Tczewie jest podominikański kościół św. Stanisława Kostki, jego budowę datuje się na wiek XIV i reprezentuje on styl późnego gotyku.Bardzo ciekawą sprawa jest w połowie drewniany, a w połowie murowany wiatrak typu holenderskiego pochodzący z początków wieku XIX. Doskonały stan zachowania sprawia, że to eden z nielicznych obiektów tego typu w naszym kraju. Za ciekawostkę można uznać fakt, iż obiekt ten jest prywatną własnością, jest jednak udostępniony dla szczepu harcerskiego z Tczewa, przez co inspirują dobroczynnością i historią na równi.Oczywiście na uwagę zasługują także tczewskie mosty i wiadukty, od których w mieście i jego okolicach aż się roi. To niesamowite budowle, większość z ich pamięta czasy wojennych zmagań. Jeśli dodać do tego inne pomniejsze zabytki w Tczewie, to łatwo dojść do wniosku, że to miasto piękne zabytkowo i miasto, w ktorym warto się zatrzymać.

Płock – nie tylko petrochemia

Płock zazwyczaj kojarzony jest z Petrochemia, czyli przemysłem paliwowym i olejowym. Ne tylko przemysł jednak świadczy o wielkości i atrakcyjności tego miasta. Wręcz przeciwnie. Tego przemysłu w Płocku tak naprawdę jest coraz mniej, samo miasto coraz większy nacisk kładzie na eksponowanie walorów turystycznych. A tych w tym mieście nie brakuje, wystarczy się przyjrzeć wszystkim obiektom, jakie wpisane są przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w rejestr budowli objętych ścisłą ochroną prawną. Takich zabytków w Płocku jest wiele, mają one niebywale ciekawa historię świadcząc o tym, że Płock od zawsze był znaczącym miastem na mapie Polski.Za największy i najbardziej zajmujący zabytek Płoska uważa się Zamek Książęcy z XIV wieku. To siedziba rodu królewskiego, przebywali w tej niezwykłej rezydencji najdostojniejsi władcy Królestwa Polskiego, toteż ma owy obiekt ogromne znaczenie historyczne dla Płocka i kraju. Świetnie zachowany do czasów dzisiejszych, znajduje się w pobliżu opactwa benedyktyńskiego, które także uważane jest za jeden z najbardziej wartościowych zabytków tej miejscowości.Będąc w Płocku koniecznie trzeba odwiedzić Bazylikę Katedralną wybudowaną w XII wieku. W tym wypadku nie tylko sama architektura będzie świadczyła o wadze tej budowli dla historii Płocka, najważniejszym elementem uznaje się wszak fakt, iż znajdują się w tej świątyni dwa sarkofagi i Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Same drzwi w Katedrze pochodzą z XII wieku, są wykonane z brązu na specjalne zamówienie w Magdeburgu, do dziś uznaje się je za jeden z największych zabytków polskiej architektury.Młodszym jest rynek i Ratusz Płoski. Ich powstanie datuje się na początek wieku XIX. Nie miej stan zachowania, niezwykła architektura czynią z tych obiektów bardzo ważny element związany z turystyka w tym mieście. Są to budowle wpisane w rejestr zabytków i nie ma się czemu dziwić, że są one chętnie zwiedzane przez przybyłych do Płocka.Niezwykłą metryka charakteryzuje się także kościół farny pw. św. Bartłomieja. Swoją historią sięga okresu gotyckiego, nie mniej jego architektura została zmieniona w XVIII w wyniku dość dramatycznych losów. Część kościoła bowiem osunęła się i wpadła do przepływającej u podnóża świątyni Wisły, toteż sam kościół umocniono później na skarpie i skrócono jego konstrukcje, by uniknąć tego typu wypadków w przyszłości. Dziś owa świątynia nie tylko jest zabytkiem wartym zwiedzenia, ale i obiektem z bardzo ciekawą historią.I tak można wymieniać i wymieniać, podobnych budowli i zabytków Płocku jest mnóstwo. Trudno nawet doliczyć się ich wszystkich, nie ma bowiem roku, by w rejestr konserwatorski ie trafiły kolejne budowle tego miasta. Jedno jest pewne, malowniczo położony nad Wisłą Płock jest miejscowością niezwykle urokliwą. Nie tylko przez wygląd na przemysł paliwowy, ale przed wszystkim przez wzgląd na liczne zabytki zgromadzone w mieście.

Wszyscy zapomnieli o Pabianicach

Wszyscy zapomnieli o Pabianicach jako mieście, do jakiego powinno się pojechać chociażby na weekend. Dlaczego? To miasto z szalenie bogata historią. Na pewno jego zwiedzanie jest w stanie dostarczyć wielu przeżyć, tym bardziej że często są to zabytki dość oryginalne i ie spotykane w innych miastach kraju. Oczywiście najczęściej spotyka się obiekty sakralne, w Pabianicach także. Jest jednak kilka miejsc, na które warto zwrócić uwagę, bo ie są to obiekty kultu religijnego. Takim jest na przykład dwór obronny kapituły krakowskiej, gdzie rezydowali tenutariusze i starostowie pabianiccy. To jeden z najbardziej wartościowych i owianych legendą zabytek w całym mieście. Najprawdopodobniej (choć co do tego faktu historycy się wciąż sprzeczają) to właśnie w tym dworze podjęto decyzję o przekazaniu królewskiej korony Władysławowi Jagielle, kory niedługo po tym złupił armię krzyżacką pod Grunwaldem.Sam dwór wybudowany został w okresie średniowiecza, sto lat później spłonął, odbudowano go ponownie w wieku XVI stąd też jego renesansowy styk zachowany do czasów dzisiejszych. W późniejszym okresie do dworu dobudowano wieże strażnicze mające stanowić o obronności. Nie zachowały się one do dnia dzisiejszego. W późniejszych okresach dwór był siedzibą rajców miejskich.W Pabianicach znajdziemy kilka bardzo charakterystycznych dla tej miejscowości drewnianych domów wzniesionych w stylu łużyckim na początkach XIX wieku. Najczęściej były to domy kolonistów, którzy tłumnie przybywali do Pabianic w poszukiwaniu pracy i lepszego jutra. Później te budowle okrzyknięto domami tkaczy, bowiem najczęściej zamieszkiwane one były przez rodziny robotnicze pracujące w miejscowych manufakturach.Niezwykle fascynująco przedstawia się także legendarna fabryka Kruschego i Endera, czyli magnatów przedwojennej bawełny. W skład zespołu fabrycznego wybudowanego w XIX wielu wchodzi między innymi tkalnia, farbiarnia, bielnik, drukarnia i apretura. Niesamowicie do dna dzisiejszego przedstawia się sam biurowiec, dzieło neoklasycystycznej architektury. Po wojnie fabrykę przekształcono w Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Rewolucji 1905 roku, dziś firma nie istnieje i fabryka zapewne niebawem zacznie popadać w ruinę.W Pabianicach znajdziemy również zabytkowy pałac jednego z magnatów Bawełny, Endrea. Jest on w niezłym stanie zachowania i można obejrzeć niesamowite dzieło architektury z okresu dziewiętnastowiecznych Pabianic.Nie brakuje i obiektów sakralnych, kościoły rzymskokatolickie, żydowska synagoga z połowy XIX wieku, także żydowski cmentarz z zabytkowymi nagrobkami. Świetnie prezentuje się tez miejscowy Dworzec Kolejowy, choć ten akurat jest mocno zaniedbany.Obiektów, jakie są wpisane w rejestr zabytków w Pabianicach ie brakuje. An pewno jadać do tego miasta warto wcześniej zapoznać się ze wszystkimi miejscowymi atrakcjami, by pobyt w tym mieście nie poszedł na marne i by zobaczyć wszystko to, co nosi znamiona minionych czasów.

Powered by WordPress